Zahajovací procházka

Přátelé, sousedé, pojďte s námi zmapovat místa, které chceme na našem sídlišti rozvíjet. Vyrážíme ve čtvrtek 17. září v 18:00 od pizzerie Justina.