Seminář: Tůňky na Homolce

Přijďte na seminář, který se týká krajinářských zásahů pro zachytávání vody v krajině našeho sídliště. Termín ještě upřesníme.