Energie

Na sídlišti Homolka máme řadu domů, na jejichž střechách se dá umístit fotovoltaická elektrárna (FVE).Tady je mikro studie Bytového družstva Hennerova 228/5, respektive příklad instalace FVE na jednom paneláku, kterou zpracoval soused Pavel Strnad. Celková investice zahrnuje i bateriové úložiště.

 • Adresa: Hennerova 228/5
 • Typ domu: VVÚ-ETA 8 podlažní rozměr 18,5 x14x23m
 • Počet bytových jednotek: 32
 • Počet hodin svitu Praha: 1100 hodin
 • Průměrná cena elektřiny v Praze: 4,6 Kč/kW
 • Průměrná roční spotřeba 4 členné domácnosti: 2400 kW/rok
 • Průměrná roční spotřeba 2 členné domácnosti 1000 kW/rok (vaření, svícení, spotřebiče)
 • Možnost dotace Nová zelená úsporám: Ano 
  Bytový dům, solární panel: 12500 Kč/kWp
 • Odhad investice: 8 mil. Kč
 • Odhad návratnosti: 15 let (bez dotace)
 

16 domácností 2 osoby = 16 MW
16 domácností 4 osoby = 38,4 MW
 Celkem                         = 54,2 MW

Úspora CO2: 114 t/rok  (jeden panelák)
Úspora CO2: cca 6.000 t/rok  (celé sídliště)

 

Z příkladu vyplývá, že osazením FVE bychom ušetřili obrovské množství emisí. Při průměrné životnosti FVE 20 let bychom posledních 5 let vyráběli elektřinu zadarmo. Pokud bychom byli schopni zajistit sdílení energie mezi domy tak, abychom nemuseli kupovat bateriové úložiště, doba návratnosti by se výrazně zkrátila.

 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů může dlouhodobě zajistit nejen nižší emise, ale také nižší cenu elektřiny pro spotřebitele. A jak se ukazuje z předběžné analýzy, řada domů na Sídlišti Homolka má pro fotovoltaické elektrárny (FVE) velmi výhodnou polohu. Konkrétně šest velkých paneláků má orientovanou část fasády na jih a západ. Zde by se FVE mohly instalovat. Tyto elektrárny dobře zapadnou mezi okna na jižní fasádu a dají se zavěsit také na lodžie fasády západní. Instalace FVE ale představuje několik výzev, přičemž největší nemusí být v oblasti technologie nebo financí, ale v oblasti rozhodování družstev nebo společenství vlastníků. Proto je nutná kvalitní příprava a špičkový tým složený ze sousedů a partnerů. 

Součástí vize je vytvoření první občanské energetické komunity, která je schopna sama skrze fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechách a fasádách generovat elektrickou energii a distribuovat ji efektivně na sídlišti. Cílem je maximální snížení emisí z výroby elektrické energie spotřebované na sídlišti za udržení konkurenceschopné ceny elektrické energie vůči standardní dodávce. Z ekonomického pohledu předpokládáme, že výroba elektrické energie přímo v místě spotřeby přinese výrazné úspory nákladů za dálkovou distribuci. Nasazení obnovitelných zdrojů zároveň přispěje k řešení krize, kterou způsobují emise při výrobě elektřiny z uhlí nebo plynu.

Pracovní skupina Udržitelná energie Komise pro udržitelnou energii a klima MHMP možná využije příkladu Sídliště Homolka pro konstrukci první dobrovolné občanské energetické komunity v Praze. Teď vzniká řešitelský tým, který k tomu letos zpracuje koncepční studii. Sousedský spolek by měl být součástí řešitelského týmu. Podle našich předběžných propočtů může nasazení sdílené fotovoltaiky s akumulací eliminovat na sídlišti až třetinu celkových emisí Sídliště Homolka.