Mobilita

Na jaře 2020 jsme provedli v naší komunitě výzkum, který se týkal potenciálu komunitního carsharingu na sídlišti. Výzkumu se zúčastnilo 70 sousedů, pohlaví zhruba půl na půl, věkové skupiny pěkně rozvrstveny s drtivou majoritou lidí v produktivním věku. Ukazuje se, že carsharing, tedy služba, která by poskytovala na sídlišti sdílení auta, má určitý potenciál. 

Tuto možnost by uvítaly zvláště rodiny zvažující nákup druhého vozu, který by ale nebyl plně využit. Carsharing by zajímal také rodiny, které auto nevlastní, jen si ho půjčují. Sdílená auta by musela parkovat v docházkové vzdálenosti v rámci sídliště. S touto službou budeme experimentovat už na podzim 2020.

Elektromobily přináší na sídliště jednu obrovskou výhodu: Když pomineme prach, nevypouští místně skoro žádné emise. Navíc mohou jezdit na čistou energii, což tradiční auta bohužel nedokážou. Proto chceme elektromobily podporovat tak, že budeme tlačit na Magistrát a městské firmy, aby zřídily na sídlišti dobíjecí stanici. O ideálním umístění této stanice budeme v rámci participace mezi sousedy diskutovat.