O nás

Pašmik

Jaroslav Pašmik, soused, vysokoškolský pedagog a tvůrce myšlenky Chytré Homolky. Jeho vizí je radostný a udržitelný život v Praze. Projekt koordinuje, stará se také o komunikaci a navazování kontaktů s partnery.

Pavel Strnad, soused, IT specialista, stavař a nadaný kutil. Pavel se v projektu zaměřuje zvláště na oblasti energetiky, odpadů a vybavenosti. 

Jakub Janák, soused, odborník na investice a inteligentní budovy. Jakub se v rámci projektu zaměřuje hlavně na oblasti vodního hospodářství, energetiky a budov.   

Katka Jiřičková, sousedka a odbornice na oblast životního prostředí. Katka se v projektu zaměřuje hlavně na oblast biodiverzity.  

Sídliště Homolka je jako nejmenší pražské sídliště relativně kompaktní. Je ohraničeno ulicemi V Úvalu, Brdlíkova a Zahradníčkova. Nachází se v části Praha 5 Motol, bylo vystavěno v 70. letech. Počet obyvatel sídliště je zhruba 2500. Zástavba je tvořena převážně panelovými domy o čtyřech až devíti podlažích. Charakter zástavby významně určuje svah. Většina z těchto domů má plochou střechu. Ve východní části sídliště je několik ulic jednopatrových řadových domů s plochou střechou. Sídliště navazuje na starší zástavbu rodinných domů v západní části území. Na severu k sídliště přiléhá Fakultní nemocnice Motol. Z jižní části k sídlišti přiléhá široký pruh zeleně a rybníků, který jej odděluje od Plzeňské třídy. 

Tento spolek, který funguje na sídlišti již více než 5 let a spojuje významnou část obyvatel sídliště Homolka. Jádro spolku tvoří zhruba 20 osob. Širší členstvo a podporovatelé čítá asi 250 osob. Spolek tvoří lidé profilující se jako profesionálové v různých oborech, jako jsou stavebnictví, architektura, ekonomie a management, medicína nebo právo. Zastoupení jsou ovšem také aktivní senioři. Spolek pořádá pravidelná širší setkání jednou měsíčně a užší pracovní setkání každý týden. Informace o spolku jsou dostupné na webu.
Sousedský spolek Homolka-Motol

Centrum managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE

Toto centrum, které vede jeden ze zakladatelů sousedského spolku Jaroslav Pašmik, dodává vizi důležité know-how v oblasti managementu komunity a vztahů se zúčastněnými stranami, zároveň zajišťuje pro vizi orientaci v problematice udržitelnosti a klima neutrality.

CI2

Tato nezisková organizace počítá pro sídliště emisní stopu skleníkových plynů a poskytuje vizi důležité expertní informace v oblasti klima-neutrality. CI2 začal pracovat na klima-skenu sídliště.

Jaroslav Pašmik
E-mail: pasmik@chytrahomolka.cz
Mobil: +420 777 409 044