Odpad

Podle názoru mnohých sousedů se otázka odpadů může řešit na sídlišti daleko lépe a spravedlivěji. V tuto chvíli jsou například znevýhodněni důchodci a samoživitelé, kteří platí za odvoz odpadů stejně, jako lidé v produktivním věku nebo větší rodiny, i když ho vyprodukují méně. To by se mohlo zlepšit lepším sledováním množství odpadu. Současný systém navíc nikoho moc nenutí množství odpadů – jak toho směsného tak toho k „recyklaci – snižovat. To je potřeba změnit. Jednou z možností je instalace chytrých popelnic nebo rovnou chytrého systému managementu odpadového hospodářství. Další samostatnou kapitolou je častý nepořádek okolo popelnic. Tento problém je při zlepšování téhle oblasti taky potřeba řešit.