Vize

Tohle je vize sebevědomé komunity sousedů, která žije na nejmenším pražském sídlišti Homolka ve čtvrti Motol. Chceme chytré sídliště 21. století, které je šetrné k lidem i přírodě, pozitivně ovlivňuje své okolí, a je v něm radost žít. Naší vizí je budování skvělých sousedských vztahů, ale také řešení některých problémů:

  1. Energie, kterou v současnosti spotřebováváme, se vyrábí především spalováním uhlí, což vytváří značné emise. Navíc se elektřina dopravuje na dlouhé vzdálenosti. Pro naše sídliště chceme čistší energii, která se částečně vyrábí a sdílí v místě spotřeby.

  2. Když už si tady vyrobíme elektřinu třeba na střechách nebo na fasádách, chceme jí sdílet a spotřebovávat tady místně. Potřebujeme proto malou lokální distribuční soustavu.

  3. Na sídliště vytváříme vysoké množství recyklovatelného i nerecyklovatelného odpadu a neexistuje systém jeho efektivní snižování. Chceme lepší a férový systém, který nám umožní ušetřit a bude nás stimulovat ke snižování odpadu.
  4. Sídliště není připraveno na sucho. Dešťová voda se nevyužívá, jen od nás odtéká pryč do kanálů. Při zvyšujícím se počtu tropických dnů je to problém. Chceme systém efektivního zachytávání vody v krajině sídliště.

  5. Městský mobiliář je tady zastaralý a neefektivní, konkrétně veřejné osvětlení. Chceme moderní LED lampy, které oproti těm původním spotřebovávají zlomek elektřiny.

  6. Zaplať Pán Bůh, že Sídliště Homolka má docela dost zeleně. Ovšem může jí mít ještě víc. Chceme víc stromů a květin v rámci zelených ploch.

  7. Velkým trendem vyspělých měst je elektromobilita, což se bohužel nedá říct o našem sídlišti. I když pár sousedů elektromobilů vlastní, nemají je kde nabíjet. Chceme tady moderní dobíjecí stanici.

  8. Chceme mít přehled o našem sídlištním „metabolismu“, abychom mohli ovlivňovat jeho řízení. To se týká spotřeb elektrické energie, plynu, tepla, vody, produkce odpadů.

  9. Chceme mít sídliště kulturní. Naší vizí je například instalace soch u cestičky v nedalekém parku, využívání místní sokolovny (zatím v rekonstrukci) k pořádání koncertů, nebo třeba pořádání tanečních lekcí přímo v plenéru sídliště.

  10. Chceme mít na sídlišti lepší zázemí pro kreativitu ve formě sdíleného prostoru, kde bychom pracovali na zlepšování a mohli umístit například knihovnu věcí nebo bezobalový obchůdek.

V průběhu uplynulých asi 20 měsíců jsme iniciovali řadu setkání se zastupiteli a úředníky MHMP i městské části P5. Mimo jiné jsme se sešli s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem, který přislíbil projektu Chytrá Homolka podporu. Dále jsme se sešli s vedoucím Komise pro udržitelnou energii a klima MHMP Martinem Bursíkem, nebo s ředitelem IPR Ondřejem Boháčem. Projekt se u všech jmenovaných setkal se zájmem a podporou. Vize byla také stručně představena starostce P5 na setkání v místní hospodě.

V procesu Chytré Homolky proběhla zatím tvorba hrubé vize a zapojení vybraných zúčastněných stran (jádro týmu sousedů, Magistrát, IPR, CI2, Centrum managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE). Nyní stojíme před potřebou širšího participativního ukotvení vize mezi více občanů sídliště a více partnerů. V následných krocích pak budou vypracovány analytické studie jednotlivých částí vize. S tím souvisí nutnost sběru dat. Na základě analýz chceme vytvořit konkrétní cíle a varianty řešení. A pak už to bude potřeba jenom udělat…